VERGİ DAVALARI

Vergi Davalarında Parasal Limitler

İdari ve vergi davalarında uyuşmazlık konusu parasal tutarlar yargılama, istinaf, duruşma ve temyiz açısından etkiler doğurmaktadır. Aşağıda, idari davalar ile vergi davalarında 2016 ve 2017 yılları için geçerli parasal limitler ana başlıkları ile sunulmuştur. Aynı zamanda yasal (Kanuni) hadlere de yer verilmiştir.

1- TEK HÂKİMLİ VERGİ DAVALARINDA PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 31.000,-TL (1)

2017 YILI İÇİN : 32.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 3,83)

2018 YILI İÇİN : 36.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 14,47)

üzerinde olmayan davalar, 2576 sayılı Yasanın 7/1 maddesi uyarınca tek hakimle çözümlenir.

(1) Yasal sınır 2012 yılı itibariyle 25.000,-TL.

2– VERGİ MAHKEMELERİNİN KESİN (İSTİNAF YOLUNA GİDİLEMEYEN) KARARLARINA İLİŞKİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 5.000,-TL (Yasal sınır)

2017 YILI İÇİN : 5.000,-TL (1) (Yen.değ.oranı : % 3,83)

2018 YILI İÇİN : 5.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 14,47)

altında olan davalar hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar 2577 sayılı Yasanın 45/1 maddesi uyarınca kesin olup, bunlara karşı istinafyoluna başvurulamaz.

(1) Yasal sınır 5.000 TL’dir. Ancak yeniden değerleme hesap usulü nedeniyle miktar değişmemiştir.

3- İSTİNAF MAHKEMELERİNİN KESİN (TEMYİZ YOLUNA GİDİLEMEYEN)

KARARLARINA İLİŞKİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 100.000,-TL (1)

2017 YILI İÇİN : 103.000,-TL (yen.değ.oranı : % 3,83)

2018 YILI İÇİN : 117.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 14,47)

altında olan davalarda, bölge idare mahkemelerince verilen kararlar 2577 sayılı Yasanın 46/b maddesi uyarınca kesin olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.

(1) Yasal sınır 2014 yılı itibariyle 100.000,-TL. (İstinaf uygulaması 2016’da başladığnıdan 100.000 liralık yasal sınır bu tarihten itibaren dikkate alınmaktadır.)

4- VERGİ DAVALARINDA DURUŞMA YAPILABİLMESİ İÇİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 31.000,-TL (1)

2017 YILI İÇİN : 32.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 3,83)

2018 YILI İÇİN : 36.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 14,47)

üzerinde olan davalarla iptal davalarında, 2577 sayılı Yasanın 17/1 maddesi uyarınca taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

(1) Yasal sınır 2012 yılı itibariyle 25.000,-TL 

vergidanismanlik.net

30.08.2017

Güncelleme: 16.01.2018

©Tüm hakları vergidanismanlik.net’e aittir. Aktif linke kaynak gösterilek alıntı yapılabilir. Aynen yayımlanamaz.