İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ

Bir yıldan az süren ancak iki takvim yılına sarkan inşaat işleri yıllara sari midir?

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: B.07.4.DEF.0.72.10.00-193 sayılı Gelir Vergisi Ka-11  13/06/2011

Konu : Yıllara sari inşaat onarım işleri

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … İdaresi tarafından yapılan ihale sonucu taahhüdünüz altında kalan ve sözleşmesi 28.10.2010 tarihinde imzalanan ve sözleşmeye göre işyeri teslim tarihinden itibaren 250 gün içinde bitirileceği öngörülen … İlköğretim Okulu yapım işine ilişkin yer tesliminin 07.03.2011 tarihinde yapıldığı belirtilerek, söz konusu işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat işi olup olmadığı ile yapılan hakediş ödemelerinden aynı Kanunun 94/3 üncü maddesi kapsamında tevkifat yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleride inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın, işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği, aynı Kanunun 44 üncü maddesinde ise, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiş olup, söz konusu tevkifat oranı 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2007 tarihinden itibaren %3 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren işlerde, işin başlangıç tarihi olarak; yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslimi öngörülmüş ise yerin teslim edildiği tarih, sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi, sözleşmede bunların hiçbiri belirtmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarihin kabul edilmesi gerekmektedir.

Özelge talep formunuzun ekinde ibraz etmiş olduğunuz sözleşmenin tetkikinden; yapılacak işin yer tesliminin öngörüldüğü, iş yeri teslim tutanağının 03.11.2010 tarihinde imzalandığı ancak, işyeri teslim tutanağında bina olarak gösterilen okulda eğitim -öğretim devam ettiğinden dolayı, … tarih ve … sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı gereğince, 03.11.2010 tarihli işyeri teslim tutanağının iptal edilerek yüklenici firmaya 07.03.2011 tarihinde imzalanan bir tutanakla iş yerinin teslim edildiği ve işe fiilen 07.03.2011 tarihinde başlandığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, 07.03.2011 tarihinde başlayan sözkonusu işin sözleşmeye göre bitim tarihinin işyeri teslim tarihinden itibaren 250 gün olarak belirlenmesi nedeniyle söz konusu işin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilmemesi ve yapılan hakediş ödemelerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu işin belirtilen sürede bitirilmeyip bir sonraki takvim yılına sarkması halinde Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi gereğince yıllara sari inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceğinden, ertesi yıla sarktığı tarihten itibaren ödenecek istihkak bedellerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince vergi kesintisi yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

EKLER :

1-Adet Özelge Talep Formu
2-Sözleşme Örneği

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s