İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ilişkin kazancın beyan zamanı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı :B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-192                                          25/03/2011

Konu : İnşaat ve onarım işlerine ilişkin kazancın beyan zamanı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı (işletme hesabına göre defter tutan) mükellefi olduğunuz ve 2010 yılının Ocak ayında taşeron olarak üstlendiğiniz … Hastanesinin bakım onarım işleri karşılığında 2010 Ocak döneminde hak ediş ödemesi aldığınız belirtilerek, söz konusu işle ilgili kazancınızın ne zaman beyan edilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

l93 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına girmesi için, faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

Aynı Kanunun 44 üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin, bitim tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine göre, 42 nci madde kapsamında yapılan inşaat işleri için 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince % 3 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır.

Buna göre, inşaat ve onarım işinin yıllara sari olup olmadığının tespitinde işin bitim tarihi (geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan işlerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih) dikkate alınacak olup, üstlenmiş olduğunuz inşaat ve onarma işinin yıllara sari olması halinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinize ait her türlü gelirlerinizle giderlerinizin ayrı bir defterde tutulması veya tutmakta olduğunuz defterlerin ayrı sayfalarında gösterilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, taşeron olarak üstlendiğiniz… Hastanesinin bakım onarım işlerine ilişkin işin bitim tarhinin 2010 yılından sonraki bir tarih olması halinde, söz konusu işlerden elde edilen kazanç, işin bitim tarihini içeren yıla ait yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilecek ve kesintiler bu beyannamede indirim konusu yapılacaktır.

Öte yandan, işin 2010 yılı içinde bitirilmiş olması bir başka ifadeyle üstlenmiş olduğunuz inşaat ve onarım işinin yıllara sari olmaması halinde ise, söz konusu iş nedeniyle elde edilen gelirlerin ilgili geçici vergi ve takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s