İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ

Özelge: İnşaat ve onarma işlerinde işe başlama tarihinin tespiti

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI : B.07.1.GİB.0.40/4076-112/ 31824 27.04.2006                           27/04/2006

KONU : ………………… VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İlgi: a) 24.03 2006 gün ve B.07.4.DEF.80.10/880 sayılı yazınız.
b) 24.04.2006 gün ve B.07.4.DEF.80.10/1180 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan, İliniz ………….. Vergi Dairesi mükelleflerinden ……………….’e hitaben verilen 24.03.2006 gün ve B.07.4.DEF.80.10/862 sayılı özelgeniz incelenmiş olup, gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde, 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden % 5 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hükmü yer almaktadır.

İnşaat ve onarma işlerinde işe başlama iki durumdan birisinin meydana gelmesi ile gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi, ihalenin alınması veya taahhüdün imzalanmasıdır. Bu tür sözleşmelerde, taahhüdün imzalandığı tarih işin başlangıç tarihi olacaktır. İkinci durumda ise ihale sözleşmesinde, işyeri teslimi veya işe fiilen başlama tarihinin belli edilmesidir. Bu tür sözleşmelerde ise işe yer tesliminden sonra başlanacağı belirtilmiş olup, işyeri teslim tutanağının düzenlendiği tarihin işe başlama tarihi olarak esas alınması gerekmektedir.

Buna göre, sözleşme tarihi 15.11.2005, yer teslim tarihi 28.11.2005 olan özelge konusu inşaat işine bu tarihte başlanılması gerekirken, inşaat alanının ağaçlarla kaplı olması nedeniyle işe başlanılamamasının ……………. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, anılan Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2005 gün ve 27422 sayılı yazılarında alanın inşaata uygun hale getirildiğinin bildirildiği anlaşılmış olup, 27.12.2005 tarihinin işe başlama tarihi olarak kabul edilmesi ve iş tamamlama süresi 240 gün olan söz konusu inşaat işinin yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak kabul edilerek yapılacak istihkak ödemelerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 3 numaralı bendi hükmü gereğince tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, söz konusu özelgenizin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda düzeltilerek gereğinin yapılmasını ve sonucundan ilgililere bilgi verilmesini rica ederim.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s