VERGİ DAVALARI

Vergi Davası Açma Süresi

Vergi Davalarının Açılacağı Süreler

Vergi mahkemesinde dava açma süresi özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde otuz (30) gündür. Danıştay ve İdare Mahkemelerinde ise bu süre altmış (60) gündür.

Özel Kanunlarda Yer Alan Dava Açma Süreleri

Özel kanunlarında ayrı hüküm bulunduğunda, dava açmada genel süre değil özel süre geçerli olacaktır. Vergilendirmede özel dava açma süreleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer almaktadır.

— 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan özel
dava açma süreleri

Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki, gıyapta hacizlerde
haczin tebliği tarihinden itibaren,

Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar, ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren,

Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren,

7 (yedi) gündür.

Vergi Dava Açma Süresinin Başlaması

Vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezalarından
doğan uyuşmazlıklarda dava açma süresi;

  • Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, tahsilâtın yapıldığı,
  • Tebliğ yapılan veya tebliğ yerine geçen işlemlerde, tebliğin veya tebliğ yerine geçen
    işlemin yapıldığı,
  • Tevkif yoluyla alınan vergilerde, istihkak sahibine ödemenin yapıldığı,
  • Tescile bağlı vergilerde tescil işleminin yapıldığı,
  • İdarenin dava açması gereken konularda, ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği,

tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Adresleri Belli Olmayan Mükelleflerde Dava Açma Süresinin Başlaması

Adresleri belli olmayanlara özel kanunlardaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine hüküm bulunmadıkça, süre son ilan tarihini izleyen günden itibaren on beş (15) gün sonra işlemeye başlar.

İlanı Gereken Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlaması

İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.

vergidanismanlik.net

Dava açma sürelerinde özellikli durumlar için aşağıdaki yazılara bakınız:

Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda Vergi Dava Açma Süreleri

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s