GELİR VERGİSİ

MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER

Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanununa göre şağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılmaktadır:

● Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri),
● İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş
ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin
dağıttıkları kazançlar),
● Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları,
● Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono
faizleri (Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme
İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dahil
olmak üzere),
● Her çeşit alacak faizleri,
● Mevduat faizleri,
● Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından
elde edilen bedeller,
● İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının
devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
● Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto
bedelleri,
● Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar
ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca
kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (Menkul
kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları
dahil),
● Repo gelirleri,
● Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve
emeklilik şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin
içerdiği irat tutarları,
● Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği
irat tutarları,
● Yukarıda sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen kar
payı, faiz, kira vb. gelirler.

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre defter tutmaya mecbur olan gerçek
kişi mükelleflerin, Gelir Vergisine tabi menkul sermayelerle bunlardan elde
edilen iratları ve bunlara mütaallik giderleri, diğer kazançlarını tespit için
tuttuğu hesaplarla karıştırılmadan ve onlarla birleştirilmeden, defterikebir
veya işletme hesabının veya serbest meslek erbabı kazanç defterinin ayrı
bir sayfasına veya ayrı bir deftere veyahut bir cetvele ayrı ayrı kaydetmesi
gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s