VERGİ USUL

Vergi Mahremiyeti İle İlgili Özelge Özetleri

Aşağıda Maliye Bakanlığının vergi mahremiyetine yaklaşımını özetleyecek nitelikte özelgelere yer verilmiştir. Maliyenin yaklaşımının mükellefin mahremiyetini azami koruma şeklinde olduğu görülmektedir. Bu durum mükellef hakları açısından olumludur.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 28/08/2004 tarih B.07.0.GEL.0.28/2803-5-33 sayılı Özelgesi

“İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, ….. Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin denetimi sırasında Kontrolörler tarafından kooperatifin vergi borçları ile ilgili bilgi talep edildiği, ancak …. Vergi Dairesinin 20.04.2004 tarihli yazısında söz konusu bilgilerin, vergi mahremiyeti kapsamında değerlendirildiğinden. verilmesine imkan bulunmadığının belirttiği anlaşılmıştır.

Söz konusu bilgiler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesiyle hükme bağlanan vergi mahremiyeti kapsamında olduğundan, bu bilgilerle ilgili olarak bir açıklama yapılması mümkün değildir.

Öte yandan, adi gecen kooperatif tarafından doğrudan ilgili vergi dairesine başvurulması halinde yazınızda istenilen bilgilerin kendilerine verilmesi imkan dahilindedir.”

MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü 08.09.2000 tarih ve  B.07.0.GEL.0.28/2803-5-805/41932 sayılı Özelgesi

“Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, …. Anonim Şirketinin mükellefe ait kesinleşmiş herhangi bir cezası bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi içeren belge istemesi, kamu görevlilerince yapılacak adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilemeyeceğin …. Anonim şirketinin, istediği belgenin verilmesi Bakanlığımızca uygun bulunmamıştır.

Öte yandan; mükelleflerin razılarına dayalı olarak, kendilerine ait bilgileri, vergi dairelerinden istemeleri ve bu bilginin yine kendilerine verilmesi durumlarında vergi mahremiyetinden söz edilemeyeceği tabiidir. Bu nedenle, … mükellefin bizzat kendisinin, kesinleşmiş herhangi bir cezası bulunup bulunmadığına ilişkin belge istemesi halinde, konunun Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre vergi mahremiyetine girmeyeceği sonucuna varılmıştır.”

MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü 04.08.2000 tarih B.07.0.GEL.0.28/2803-5-803/37030 sayılı Özelgesi

“Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, ….. Üniversitesi Hukuk Müşavirliğince adı geçen öğretim üyesinin adına kayıtlı işyerinde serbest meslek faaliyetinden dolayı mükellefiyet kaydının bulunup bulunmadığına yönelik olarak istenilen bilgilerin kamu görevlilerince yapılacak adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun vergi mahremiyetine ilişkin 5 inci maddesi hükmüne uyulması gerektiği hususu hatırlatılmak kaydıyla ….. Üniversitesi Hukuk Müşavirliğince istenilen bilgilerin yukarıdaki açıklamalar dairesinde verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.”

MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü 29/04/1997 Tarih B.07 .0.GEL.0.28/2803-5- 746/ 16933 Sayılı Özelgesi

“Bu itibarla, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce istenilen vergi inceleme raporu vergi mahremiyeti kapsamına girdiğinden söz konusu raporun verilmesi Bakanlığımızca uygun bulunmamıştır.

Öte yandan, adı geçen kooperatifin defter ve belgeleri iade edilmiş ise bu defter ve belgelerin mükelleften temin edilebileceğinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.”

“İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden; kuruluşunuza ait bir araştırmaya esas teşkil etmek üzere ……… A.Ş.’nin en son adresi ile şirket ortaklarının ad ve adreslerinin bildirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, üçüncü kişileri ilgilendiren herhangi bir araştırma dolayısıyle veya kendi aralarındaki herhangi bir hususu açıklığa kavuşturmak veya yine kendi aralarındaki ihtilafların, çözümlenmesine yardımcı olacak diğer mükelleflere ait bilgileri vergi dairelerinden veya Bakanlığımızdan isteyebileceklerine ve bu bilgilerinde verilebileceğine ilişkin bir hüküm 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer almadığı gibi, böyle bir mecburiyette bulunmamaktadır.

Ancak, bir hakkın tesbiti için mahkemece zorunlu görülerek istenilmesi halinde, mahkemelere bilgi verilebileceği tabiidir.

Bu itibarla, söz konusu yazınızda istenilen bilgiler vergi mahremiyeti kapsamına girdiğinden, talebinizin yerine getirilmesine imkan görülememiştir.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s