VERGİ USUL

FATURA VE E-FATURADA SIRA NUMARASI ATLANMASI

Kağıt Ortamında Düzenlenen Faturada Sıra Numarası veye Koçan Atlanması

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. (VUK, md. 229)

Vergi Usul Kanununun fatura nizamını düzenleyen 231’inci maddesinin birinci bendinde faturaların sıra numarası dahilinde teselsül ettirileceği, aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre faturaların sıra numarası dahilinde düzenlenmesi gerekmektedir.

VUK’un “Faturanın Şekli” başlıklı 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca, sevk irsaliyesinin düzenlenmesinde  fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir. Dolayısıyla fatura gibi sevk irsaliyelerinin de sıra numarası dahilinde teselsül ettirilmesi, sıra atlanmadan düzenlenmesi gerekmektedir.

Peki, hata, dikkatsizlik veya herhangi bir nedenle fatura veya sevk irsaliyesinde sıra atlanırsa ne olur, ne yapılması gerekir? Fatura veya sevk irsaliyesinde sıra atlamanın müeyyidesi nedir?

Vergi idaresi fatura veya irsaliyede sıra atlanması durumunda, sırası atlanılan belgelerin kullanılabilmesi için vergi dairesine başvurulması ve sıra atlama nedeniyle arada kullanılmamış faturaların bulunduğu hususunu ihtiva eden bir tutanak düzenlenmesi gerektiği yönündedir. Böyle bir tutanağa rağmen, sıra atlama husus fatura nizamı ile ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği için VUK’un 352/II-7 nci maddesi hükmü uyarınca II. Derece Usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusu olacaktır.

Konuya ilişkin olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 26/08/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 231-102 Sayılı Özelgesinde bu hususa aşağıdaki şekilde yer verilmiştir:

“Buna göre, her ne kadar dilekçenizde bahsi geçen faturalarınızın sıra numarası dahilinde teselsül etmemesi durumu ilgili madde hükmünde de belirtildiği üzere belge nizamına uygun bulunmamakla birlikte; olayın gerçek mahiyetinin ispatı açısından, Vergilendirme Müdürlüğünce tanzim edilecek tutanak ile atlanan faturaların seri ve sıra numaralarının tespit edilmesi durumunda bahsi geçen faturaların kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, anılan kanunun “Fatura nizamı” başlıklı 231/1’inci maddesinde belirtilen usul ve şartlara uyulmamış olduğundan aynı kanunun 352/II-7’nci maddesi uyarınca II. derece usulsüzlük cezasının kesileceği tabiidir.”

E-Faturada Sıra Numarası Atlanması Durumunda Yapılacaklar

E-Faturada müteselsil sıraya uymayarak sıra atlanması durumunda nasıl bir işlem yapılacağına ilişkin olarak GİB efatura forum sitesinde aşağıdaki açıklamalara  yer verilmiştir: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=26140#c44755

Merhabalar;
Bir müşterimiz, sehven bir efatura serisindeki bir sıra numarasını atlamış ve o numaraya hiç fatura kesilmemiştir.
Bu durum herhangi bir soruna yol açar mı? Bu durumu belgelemelimiyiz? Bir yere bildirim yapılmalı mı ?

Teşekkürler.

Sayın İlgili,

e-fatura uygulaması kağıt faturanın tabi olduğu hükümlere tabidir. Buna göre e-Fatura uygulamasında her seri kendi içerisinde müteselsil sıraya uygun olarak düzenleneceğinden, atlayan faturalara ilişkin olarak;
1. Yazılımınızın imkan vermesi halinde atlanılan numaralara iptal kaydı düşülmelidir.
2. Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatte bulunulması gerekmektedir.

Yeni düzenleyeceğiniz faturaları aynı seri numarasını kullanarak en son kesilen fatura numarasından sıra atlamadan ve atladığınız sıra numaralarını kullanmadan devam edebilirsiniz.

15.12.2018

Mevlüt DİLAVER, SMMM

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s