VERGİ USUL

Dava sonuçlanmadan kazazede ile anlaşılarak ödenen tazminat tutarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

ÖZET:

Alışveriş Merkezinin çatısında bulunan metal kaplama malzemesi bir kişinin kafasına isabet eder. Konu mahkemeye taşınır. Ancak dava sonuçlanmadan önce kazazede ve şirket aralarında anlaşır ve protokol yaparlar. Buna göre, kazazedeye maddi ve manevi zararı nedeniyle şirket tarafından 210.000 – TL tazminat ödenir. Söz konusu tazminat tutarının 85.000- TL’si sigorta şirketince alışveriş merkezini işleten şirkete ödenir. Mükellef vergi idaresine sorar: Kazazedeye ödediğim tutarı gider yazacak mıyım? Sigorta şirketince şirketimize ödenen tutarı gelir yazacak mıyım?

İdarenin görüşü;  kazazedeye ödenen 210.000-TL tazminat tutarını kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alamazsın. Sigorta şirketince ödeneceği taahhüt edilen 85.000-TL’lik tutarı ise kurum kazancına dahil etmelisin. 

İdare, ödenen tazminatın niçin gider olarak yazılamayacağını uzun uzun açıklarken, söz konusu gider kabul edilmeyen tazminatın ödenmesi için sigorta şirketi tarafından ödenmesi taahhüt tutarın niçin gelir yazılması gerektiğine ilişkin hiç bir gerekçe göstermemiştir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 62030549-125[6-2016/28]-93754    29.01.2018

Konu : Kaza neticesinde açılan dava sonuçlanmadan kazazede ile anlaşılarak ödenen tazminat tutarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin 2012 yılında satın aldığı ……. Alışveriş Merkezinin işletilmesi ile iştigal ettiği, söz konusu Alışveriş Merkezinin çatısında bulunan metal bir kaplama malzemesinin şiddetli bir fırtınanın etkisiyle çatıdan koparak Alışveriş Merkezinin önünde bulunan kişinin kafasına isabet etmesiyle bir yaralanmaya sebebiyet verildiği, kazazede tarafından Şirket aleyhine açılmış olan davanın sonuçlanmasından önce kazazede ve Şirket arasında mutabakata varılarak protokol imzalandığı, protokol uyarınca Şirketinizce kazazedenin maddi ve manevi hasarlarını karşılamak amacı ile 210.000-TL tutarında tazminat ödendiği, ilgili tazminat tutarına ilişkin olarak 85.000-TL’lik tutarın ise sigorta şirketince Şirketinize ödeneceğinin taahhüt edildiği belirtilerek kazazedeye ödenen tazminat tutarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile sigorta şirketince Şirketinize ödeneceği taahhüt edilen tutarın da gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (3) numaralı bendinde, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safi ticari kazancın tespitinde gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (g) bendinde ise, sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar ve tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hükmü yer almaktadır.

Ödenen tazminatların gider yazılabilmesi için; işle ilgili olması, sözleşmeye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenmesi ve söz konusu zararın teşebbüs sahibinin kusurundan doğmamış olması gerekmektedir. Mukavelename, ilam veya kanun emri olmaksızın ödenen tazminatların gider yazılması mümkün değildir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, kazazede tarafından Şirket aleyhine açılmış olan davanın sonuçlanmasından önce kazazede ve Şirket arasında imzalanan protokol neticesinde kazazedeye ödediğiniz 210.000-TL tazminat tutarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamakta olup sigorta şirketince Şirketinize ödeneceği taahhüt edilen 85.000-TL’lik tutarın ise kurum kazancınıza dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s