DANIŞTAY

DANIŞTAY KARARI: İHBARNAMEDEKİ TEBLİGAT GİDERİ İÇİN AYRI DAVA AÇILMASI GEREKMEZ.

Aşağıdaki Danıştay Kararı, vergi/ceza ihbarnamelerinde yer alan vergi ve cezalar dışında yer alan tebligat gideri için ayrı dava açılmasına gerek olmadığı yönünde karar vermiştir. Karar, mahkemeye erişim  hakkı, hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkına vurgusu açısından önemli.


Danıştay 9. Dairesinin 24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete yayımlanan E:2016/17876 ve K:2017/7223 sayılı Kamu Yararına Bozma kararında vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan tebligat gideri için ayrı dava açılmasına gerek olmadığı yönünde hüküm tesis etmiştir.

Vergi mahkemesince verilen; ilan ve reklam vergisi ile damga vergisinin ve hesaplanan gecikme zammının davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ihbarnameye eklenen 7,00 TL tebligat gider hakkında ayrı dava açılması gerekirken, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunmayan işlemlere karşı tek dilekçeyle dava açılmasında hukuka uyarlık bulunmadığından dilekçenin reddi kararı Danıştay 9. Daire tarafından hukuka uygun bulunmamıştır.

Danıştay aşağıdaki gerekçe ile vergi mahkemesinin kararına hukuka uygun bulmamıştır:

“İlan ve reklam vergisi ve damga vergisi ile gecikme zammına karşı açılan davada hem esas hem de usul yönünden yapılacak olan değerlendirme ile ulaşılacak sonuç ayrı dava açılması istenilen, aynı ihbarnamede yer alan hakkında ayrı bir inceleme ve değerlendirme yapılmasına gerek bulunmayan tebligat gideri açısından da geçerli olacaktır. 

Bu durumda, tebligat gideri için açılacak davada katlanılacak yargılama giderinin dava konusu tutardan yüksek olması ihtimali veya olgusu, kişilerin en baştan haklarını aramaları konusunda isteksiz davranmalarına sebebiyet verebilecek ve bu bakımdan caydırıcı olabilecektir. Aksi bir düşünce davacının mahkemeye erişim hakkını ortadan kaldıracak ve hak arama hürriyetinin özüne dokunacağından, mahkemece verilen dilekçe ret kararı ile davacının adil yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmaktadır.” 

DANIŞTAY 9. DAİRENİN KARARININ TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ: 

 

3 replies »

  1. Belediyenin saçma sapan işleri mahkemenin ve temyiz mercinin baya zamanını almış. İhbarname ile gecikme zammı tahsilatı ancak bir belediyeden beklenir. Bu nasıl bir mantık ki tahakkuk aşamasında gecikmiş tahsilatın müeyyidesi olan gecikme zammı aranıyor? Ödeme emrinde dahi gecikme zammı, tahsilat zamanı belli olmadığından yazılmaz. Bu gibi durumlarda vergi mahkemesinin yapması gereken iş usulüne uygun düzenlenmeyen ihbarname veya ödeme emrini olması gerektiği gibi düzenlenmediğinden şeklen iptal etmekdir.

    Beğen

      • Vergi yargılamasında tebligat giderinin muhakeme edilemeyeceği noktasında tereddüt yok. Olayda ihbarname gecikme zammı ihtiva ettiğinden hukuka uygun değil. Gecikme zammı 6183 sayılı Kanun uygulamasıdır. Şekle ilişkin sakatlık söz konusudur. Tebligat gideri esasta incelenecek bir konu olduğundan şeklen sıhhat şartları bulunmayan ihbarnamenin iptaline karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler

        Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s