VERGİ USUL

Özelge: Defter Beyan Sisteminde birden fazla belgenin aynı yevmiye maddesine kaydedilip edilemeyeceği hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[VUK1-21219]-E.823487    13.09.2018

Konu: Defter Beyan Sistemi Uygulamasında birden fazla belgenin aynı yevmiye maddesine kaydedilip edilemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kazancı basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi olarak ticari taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz, Defter-Beyan Sistemi uygulamasına dahil olduğunuz, yolcu gelirleriniz ve akaryakıt giderleriniz için düzenlenen belgelerin fazla olduğu belirtilerek, satışlarınıza ve alımlarınıza ilişkin kayıtlarınızın defter beyan sistemine tek tek kaydetmek yerine on gün gibi belli periyotlarda toplu olarak sisteme kaydedilip kaydedilemeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca basit usule tabi mükellefler, Defter-Beyan Sistemine kendileri başvuru yapabilecekler ancak, bu Sistemi “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri bağlı oldukları meslek odası veya meslek mensubu (serbest muhasebeci ya da serbest muhasebeci mali müşavir) aracılığıyla kullanabileceklerdir.

Söz konusu Genel Tebliğin “Kayıt zamanı” başlıklı 7 nci maddesinde, “(3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.” ifadesi yer almaktadır.

Mezkur Genel Tebliğin 499 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değiştirilen Geçici 2 nci maddesinde de, “(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.” ifadesi yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, Defter-Beyan Sisteminde çoklu (birden fazla) belge girişi sadece gider kayıtlarında yer almakta olup, 300 TL’ye kadar olan (fatura, serbest meslek makbuz vb. hariç) küçük miktarlı fişlerin girilmesine yöneliktir. Gelir kayıtlarında ise aynı türden bir belge gelir kaydedildikten sonra “Kaydet ve Devam Et” butonu aracılığıyla diğer belgelerin de kolayca girilmesi mümkündür.

Buna göre, basit usulde tabi mükellefler Defter-Beyan Sistemini “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri bağlı oldukları meslek odası veya meslek mensubu (serbest muhasebeci ya da serbest muhasebeci mali müşavir) aracılığıyla kullanmak zorunda olup, gelir ve gider kayıtlarını yukarıda yer alan açıklamalara göre kayıt altına alabileceklerdir.

Öte yandan, Sistemin kullanımına ilişkin detaylı bilgiye http://www.defterbeyan.gov.tr adresinde yer alan “Yardım” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s