GELİR VERGİSİ

Özelge: İşyerine Alınan Televizyonun Amortismanı Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir mi?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 64958909-120-E.22183 10.07.2019

Konu : İşyerinde kullanılan televizyon ve kabloların demirbaş olarak kaydedilerek televizyon için ayrılan amortismanın, serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması hk.

İlgi : 25.04.2019 tarih ve 54677 evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; “Muhasebe ve Defter Tutma Faaliyetleri”nden dolayı Başkanlığımız merkez …Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olduğunuzu, işyerinizde kullanmak üzere almış olduğunuz HDMI kablosu ile ekran yerine kullandığınız kamera sisteminin de bağlı olduğu televizyonun demirbaş olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği ile söz konusu televizyon için ayrılan amortismanın, mesleki giderler içerisinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü,

67 nci maddesinde; “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.” hükmü,

68 inci maddesinde ” Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:

4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil).” hükmü

yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, mesleki faaliyetinizde kullanmanız ve demirbaş eşya olarak kaydetmeniz şartıyla, iş yerinde kullanmak üzere almış olduğunuz televizyon için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanın, serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s