Author Archives

Mevlüt Dilaver

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, şirket ve şube kuruluş ve tasfiye işlemleri, resmi defterlerin tutulması, beyanname ve bildirgelerin gönderilmesi, sosyal güvenlik (SGK) işlemlerininz eksiksiz şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması, muhasebe, mali müşavirlik danışmanlık hizmetleri, vergi inceleme ve uzlaşma süreç yönetimi ve diğer vergi danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.

Vergi Davalarında Parasal Limitler

Dava konusu olayın ilgili olduğu parasal tutarlar yargılama, istinaf, duruşma ve temyiz açısından etkiler doğurmaktadır. Yazıda, idari davalar ile vergi davalarında 2016 ve 2017 yılları için geçerli parasal limitler ana başlıkları ile sunulmuştur.