Author Archives

Mevlüt Dilaver

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, şirket ve şube kuruluş ve tasfiye işlemleri, resmi defterlerin tutulması, beyanname ve bildirgelerin gönderilmesi, sosyal güvenlik (SGK) işlemlerininz eksiksiz şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması, muhasebe, mali müşavirlik danışmanlık hizmetleri, vergi inceleme ve uzlaşma süreç yönetimi ve diğer vergi danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.

Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar

GİRİŞ Vergi incelemesi mükellef açısından önemli mali sonuçlar doğuran tarhiyat işlemlerine dayanak teşkil etmesi yönüyle önemlidir. Vergi incelemeleri sırasında usul hükümlerine uyulmaması, vergi incelemesine dayanılarak gerçekleştirilen tarhiyat işlemlerini de sakatlar. Vergi incelemesinin […]