Kategori: İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Payına İlaveten Ödeme de Yapılmasının Öngörülmesi İnşaat İşini Yıllara Sari Hale Getirir mi?

Özet: İnşaat firması Konut Yapı Kooperatifi arasında anılan kooperatife ait arsa üzerine 664 adet konut inşası için “Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Ve Satış Vaadi Sözleşmesi” imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme uyarınca inşa edilecek konutlardan 170 adedi firmaya kalacak olup, kooperatif tarafından şirkete ayrıca 82.954.000,00 TL nakit ödeme yapılacaktır. Arsa payı karşılığı alınacak konutlara ilaveten ödeme yapılması durumu, işin kat karşılığı inşaat niteliğini değiştirip değiştirmeyeceği, inşaat işini yıllara sari inşaat haline getirip getirmeyeceği, bu kapsamda stopaj uygulaması söz konusu olup olmayacağı hususu Vergi İdaresinden sorulmuştur. 

İnşaat-taahhüt işi ile birlikte teslim edilecek beyaz eşyanın KDV oranı hk. özelge

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, inşaat şirketiyle 107 m² büyüklüğündeki konutu kaba inşaat olarak teslim almak üzere sözleşme yaptığınız, bir süre sonra aynı inşaat şirketiyle ince işlerin (yer, parke ve fayans döşemeleri, sıva, boya, badana işleri, mutfak, banyo dolapları, klima, buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın) yapılması konusunda ikinci bir sözleşme daha yaptığınız belirtilerek, söz konusu sözleşmeler kapsamında yapılan işler için uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

Kısmen kat karşılığı, kısmen hasılat paylaşımlı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile aktifinizde kayıtlı olan arsanızı, kısmen kat karşılığı, kısmen hasılat paylaşımlı olarak müteahhit firmaya devretmeyi planladığınız, bu işlem sırasında arsa tapunuzun devredilmeyeceği, inşaatın tamamlanmasından sonra veya bağımsız bölüm bedelinin tamamının alıcılar tarafından müteahhit firmaya peşin ödenmesi durumunda kat irtifak tapusunun doğrudan şirketiniz tarafından verileceği, bağımsız bölümlerin tamamlanıp tapuya tescil ettirildiği veya fiilen hak sahiplerinin kullanımına tahsis edildiği tarihte müteahhit firma ve arsa sahibi olan firmanız açısından eş zamanlı olarak vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu, müteahhit firmanın konut teslimleri için fatura düzenlediği tarihte, şirketiniz tarafından da arsa faturası düzenlenmesi gerektiği belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahiplerine Teslimi Yapılan Konutların Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizce kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kapsamında inşa edilen gayrimenkullerin arsa sahiplerine tesliminde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenmesi halinde katma değer vergisi oranının ne olacağı ve faturanın hangi bedel üzerinden düzenleneceği ve bu bedelinin kurumlar vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususlarına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.