Kategori: KATMA DEĞER VERGİSİ

Tasdiksiz deftere kaydedilen belgenin KDV indirimi mümkün mü?

Bilindiği üzere, KDV Kanununun 29/1-a ve 34/1 inci maddelerine göre, verginin indirim konusu yapılabilmesi için, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi ve bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Mükellef belgelerini sehven Noter tasdiki yaptırılamayan döneme ait işletme defterine kaydetmiş bunun üzerine vergi idaresinden noter tasdiki yaptırılmamış deftere kaydedilen belgerdeki KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususuna görüş sormuştur. 

Konaklama hizmetinde KDV oranı

“Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır