Kategori: ÖDEME EMRİ

Ödeme Emri Nedir? Nasıl İtiraz Edilir? Ödeme Emrine İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

Ödeme emri, vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu
vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir.
Bu yazıda ödeme emrine itiraz nedenleri, itiraz dava dilekçe örnekleri ve benzeri hususlara yer verilmiştir.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Kesinleşen Amme alacağının vadesinde ödenmemesi durumunda borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması için ödeme emri ile tebliğ olunur. Ödeme emrinde borcun asıl veferilerinin mahiyet ve miktarı nereye ödeneceği belirtilir. […]