Kategori: Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Özelge: Engellilerin Araç Alımında Özel Tüketim Vergisi İstisnası hk.

Engellilik oranı %90’ın altında olan engellilerden yalnızca, engellilik durumu, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olanlar, mezkûr Genel Tebliğde öngörülen diğer şartları da haiz olmalarına bağlı olarak, söz konusu istisna uygulamasından yararlanabilmekte olup, bu uygulamada esas itibariyle, engellilik durumu ve oranının tevsiki amacıyla ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerekmektedir.

Özelge: ÖTV istisnası uygulanan aracın veraset yoluyla intikalinde ÖTV istisnası uygulaması hk.

Bu bağlamda, ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikalinde ÖTV aranmamaktadır. Mirasçılardan bir kaçının söz konusu taşıt üzerindeki miras hisselerinden tek bir mirasçı lehine feragat etmesi işlemi de bu istisna uygulaması bakımından “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre, eşinizin vefatı nedeniyle diğer mirasçıların söz konusu taşıt üzerindeki miras hisselerinden lehinize feragat etmesine bağlı olarak söz konusu taşıtın adınıza ticari olarak kayıt ve tescil edilmesi aşamasında ÖTV beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.