Kategori: VERGİ CEZALARI

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

VUK’a Göre Usulsüzlük

213 sayılı VUK’nın 351. maddesine göre usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıdır.

Usulsüzlük Cezası Türleri

Usulsüzlük cezaları genel ve özel usulsüzlük cezaları şeklinde sınıflandırılabilir. 

“Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları” başlıklı 352. maddeye göre (genel) usulsüzlükler, aşağıda yer aldığı şekilde birinci dercede usulsüzlükler ve ikinci derecede usulsüzlükler olarak sınıflandırılmakta ve de VUK’a bağlı cetvele göre cezalandırılmaktadır. 

Vergi Ziyaı ve Vergi Ziyaı Cezası

Vergi Ziyaı Nedir?

213 sayılı VUK’nın 341. maddesine göre vergi ziyaı; mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.