Kategori: VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARI

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GİZLEME SURETİYLE KAÇAKÇILIK SUÇU

Beyan usulünün geçerli olduğu vergi sistemlerinde, defter ve belge düzeni, bunların muhafazası ve ibrazı özel öneme sahiptir. Özellikle vergi incelemeleri sırasında defter ve belge ibrazından kaçınmanın ağır vergisel ve cezai müeyyideleri vardır. Vergi Usul Kanunu uyarınca, varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, gizleme olarak kabul edilmekte ve 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiren kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır. Çalışmada, gizleme suretiyle kaçakçılık suçunun oluşum şartları, ilgili mevzuat ve konuya ilişkin yargı kararları çerçevesinde incelenmekte, özellikli durumlara yer verilmektedir.