Kategori: VERGİ USUL

Dava sonuçlanmadan kazazede ile anlaşılarak ödenen tazminat tutarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin 2012 yılında satın aldığı ……. Alışveriş Merkezinin işletilmesi ile iştigal ettiği, söz konusu Alışveriş Merkezinin çatısında bulunan metal bir kaplama malzemesinin şiddetli bir fırtınanın etkisiyle çatıdan koparak Alışveriş Merkezinin önünde bulunan kişinin kafasına isabet etmesiyle bir yaralanmaya sebebiyet verildiği, kazazede tarafından Şirket aleyhine açılmış olan davanın sonuçlanmasından önce kazazede ve Şirket arasında mutabakata varılarak protokol imzalandığı, protokol uyarınca Şirketinizce kazazedenin maddi ve manevi hasarlarını karşılamak amacı ile 210.000-TL tutarında tazminat ödendiği, ilgili tazminat tutarına ilişkin olarak 85.000-TL’lik tutarın ise sigorta şirketince Şirketinize ödeneceğinin taahhüt edildiği belirtilerek kazazedeye ödenen tazminat tutarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile sigorta şirketince Şirketinize ödeneceği taahhüt edilen tutarın da gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.