Kategori: VERGİ USUL

FATURA DÜZENLEMEDE 7 (YEDİ) GÜNLÜK SÜRENİN HESAPLANMASI

ukarıdaki düzenlemeye göre mükellefler, mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin işlemlere ait faturayı azami 7 gün içinde düzenlemek zorundadır. Peki, 7 günlük sürenin hesabı nasıl yapılacaktır? İşlemin gerçekleştiği gün dikkate alınacak mı, yoksa sürenin hesabı takip eden günden itibaren mi başlayacaktır?

Bu konuda müracaat edilmesi gereken düzenleme, VUK’un “Sürelerin Hesaplanması” başlıklı 18 inci maddesidir. Maddeye göre, süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.

Vergi Hukukunda Mücbir Sebep Hali ve Hukuki Etkileri

Hukuk terimi olarak Mücbir sebep, görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer halleri ifade eder.
Vergi Hukukunda Mücbir Sebep Halleri
Vergi hukukunda mücbir sebep halleri Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre mücbir sebepler: 
1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler; …

Perte Ayrılan İşletmeye Kayıtlı Araçlarla İlgili Belge Düzeni

Pert kelimesi fransızca kökenli bir kelimedir.  Kayıp, hasar anlamına gelir. Sigortacılık literatüründe “Pert” tam hasar demektir. Perte ayrılmak ise artık tamamen kullanılamaz hale gelmek anlamına gelmektedir. Özellikle araçların kaza sonucu tekrar trafiğe çıkamayacak derecede hasarlı hale gelmesi durumunda, perte ayrılan araçtan bahsedilir.  
Aşağıdaki özelge, işletmeye kayıtlı araçların perte ayrılması durumunda belge düzenine ilişkindir.