Mevlüt DİLAVER

Serbes Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM).

2006 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak hizmet vermektedir.

Ankara Meslekte Birlik Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyesidir. Aynı zamanda Derneğin Altındağ bölge temsilciliğini yürütmektedir.

A.S.M.M.M.O Oda Danışma Meclisi Üyesi olan Mevlüt Dilaver aynı zamanda TÜRMOB delegesidir.

Muhasebe ve mali müşavirlik işlerinin yanında;

– Şirket kuruluş ve tasfiye işlemleri

– Vergi danışmanlığı

– Vergisel ihtilafların idari aşamada çözümlenmesi süreçlerine destek

işleri ile de uğraşmaktadır.

Mevlüt DİLAVER’in Yazıları:

1- Vergi İncelemelerinde İnceleme Tutanaklarının Önemi

2- Yüksek Bakiyeli Kasa Hesabına Dikkat

3- Vergi İhtilaflarında İdari Çözüm Yolu Olarak Tarhiyat Öncesi Uzlaşma ve İşleyişi

4- İzaha Davet Sürecinden Hiç Ceza Ödemeden (Sıfır Ceza ile) Çıkmak Mümkün mü?

5- Vergi Ceza İhbarnamesi Üzerine Mükelleflerin Başvurabileceği Hukuki Yollar Nelerdir?

6- Ödeme Emri Nedir? Nasıl İtiraz Edilir? Ödeme Emrine İtiraz Dava Dilekçesi Örneği