Aramalı Vergi İncelemesinin Tanımı ve Şartları

Aramalı vergi incelemesi istisnai bir inceleme türüdür. İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emarelerin bulunması durumunda, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgili görülen diğer şahıslar nezdinde, bunların işyerlerinde ve evlerinde arama yapılmasına da imkân veren incelemeler “aramalı inceleme” olarak tanımlanmaktadır. 

Tarh Zamanaşımı Nedir?

Zamanaşımı Nedir? Genel olarak zamanaşımı, kanun tarafından tayin edilen sürelerin geçmesi ve şartların gerçekleşmesi ile fiili bir durumun kanuni duruma çevrilerek devlet tarafından korunmasıdır. Kanunda yazılı sürelerin geçmesi ve şartların gerçekleşmesi neticesinde […]