Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar

GİRİŞ Vergi incelemesi mükellef açısından önemli mali sonuçlar doğuran tarhiyat işlemlerine dayanak teşkil etmesi yönüyle önemlidir. Vergi incelemeleri sırasında usul hükümlerine uyulmaması, vergi incelemesine dayanılarak gerçekleştirilen tarhiyat işlemlerini de sakatlar. Vergi incelemesinin […]

Vergi İncelemesi Nedir?

Vergi incelemesi Vergi Usul Kanununda tanımlanmamıştır. Kanunun 134 üncü maddesinde vergi incelemesinin amacının, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamak olduğu belirtilmiştir. Vergi İncelemesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin […]

Vergi Davalarında Parasal Limitler

Dava konusu olayın ilgili olduğu parasal tutarlar yargılama, istinaf, duruşma ve temyiz açısından etkiler doğurmaktadır. Yazıda, idari davalar ile vergi davalarında 2016 ve 2017 yılları için geçerli parasal limitler ana başlıkları ile sunulmuştur.