SORU-CEVAP

MÜKELLEF HAKLARI

Vergi incelemesine başlanması ile birlikte mükellefler hangi haklarını kullanamazlar? 

Aramalı vergi incelemesi nedir? Hangi şartlarda yapılır?

 VERGİ İHTİLAFLARI (UYUŞMAZLIKLARI)

Vergi uyuşmazlığı nedir? 

Vergi incelemesi nedir? 

Kimler vergi incelemesine yetkilidir? 

Tarh zamanaşımı nedir?

VERGİ İHTİLAFLARININ (UYUŞMAZLIKLARININ)  İDARİ ÇÖZÜMÜ

Pişmanlık ve Islah Müessesesi nedir? Nasıl İşler?

Tarhiyat öncesi uzlaşma nedir? Nasıl işler? 

VERGİ İHTİLAFLARININ (UYUŞMAZLIKLARININ) YARGISAL ÇÖZÜMÜ

Vergi yargısında re”sen araştırma ilkesi nedir?

Vergi mahkemesinde kimer dava açabilir?

Vergi yargısında kıyas yasağı nedir?

VERGİ DAVA SÜRECİ

Vergilendirme işlemlerinin hukuka aykırılık nedenleri nelerdir? 

Vergi davalarında güncel parasal limitler nedir?

Danıştayda hangi daire hangi işe bakar?

Vergi dava dilekçelerinde bulunması gerekli unsurlar nelerdir?

DİĞER

Geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kira bedellleri hangi dönemde beyan edilir?

Gelecek yıllara ilişkin kiraların peşin olarak tahsil edilmesi durumunda GMSİ beyanı nasıl yapılır?

İşi bırakma veya sair nedenlerle cihazlarını ileride tekrar kullanmak veya satmak gibi amaçlarla geçici olarak kullanım dışı bırakan mükellefler ödeme kaydedici cihazları (yazar kasa, ÖKC) ile ilgili  olarak ne şekilde işlem yapacaklardır?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nereye Verilir?

Yıllara sari inşaat işinin başlangıç tarihi ne zamandır? 

Ticari kazancın tespitinde indirilecek ve indirilemeyecek giderler nelerdir?