Etiket: danıytaya temyiz dilekçesi örneği

Vergi Yargısında Temyiz Dilekçesi ve Temyiz Usulü

“Temyiz”in kelime anlamı Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte  “ayırt etme”dir. Hukuki terim olarak “temyiz”; Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yoldur. 

İdari Yargılama Usulü Kanununun 48 inci maddesine göre, temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe ile yapılır. Dilekçe İdari Yargılama Usulü Kanununun 3 üncü maddesine uygun şekilde düzenlenir. 
TEMYİZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ: