Etiket: defter ve belge isteme

Danıştay Kararı: Muhasebeci Hakkındaki İnceleme Sırasında Mükelleflere Ait Yasal Defterlerin Boş Olduğunun Tespiti Durumunda Mükelleflerin KDV İndirimleri Reddedilebilir mi?

Özet: 
Aşağıdaki Vergi Dava Daireleri Kurulu kararında, Vergi Usul Kanununun, vergi incelemesine ilişkin kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilen yöntemler kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca yapılan tarhiyatın hukuka aykırı olduğu yönünde karar verilmiştir.