Etiket: değerleme

Özelge: Hurda Teslimlerinde KDV Tevkifatı ve Belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; oto hurda parçaları satın aldığınız ve karşılığında ilgili firmanın KDV Kanunu’nun 17/4-g bendine göre fatura kestiği, aldığınız hurda parçalarının bir kısmını tamir, bakımını yaptıktan sonra vergi mükellefi olan/olmayan şahıs veya firmalara sattığınız, satılamayacak durumda olanların ise çöp olduğunu belirterek, tamir edilerek satışı gerçekleşen ürünlerin satışında KDV uygulanıp uygulanmayacağı ile satılamayan ve çöp olan hurdalara ilişkin kişi belirtmeden ve sıfır KDV ile fatura kesilmesi gerekip gerekmeyeceği ve çöp olan bu hurdaların ne şekilde değerleneceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.