Etiket: gümrük işlemine karşı dava

Gümrük Kanunu’na Göre İtirazın Reddi Kararı Tebliğ Edilmeden Açılan Dava Geçerli midir?

Yükümlü kurum (şirket) gümrük işlemine karşı vergi mahkemesinde davayı, davanın gümrük başmüdürlüğüne yapılan itirazın reddine ilişkin karar tebliğ edilmeden vaktinden önce açmıştır. Ancak, dava açıldıktan kısa bir süre sonra olumsuz yanıt tebliğ edilmiştir. Mahkemenin idari itiraza ilişkin sürecin tamamlanması nedeniyle davanın incelenebileceği yolundaki ısrar hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığından, ısrar hükmü yönünden reddi ile kararın ısrar hükmü içermeyen hüküm fıkrasına yöneltilen temyiz iddiaları incelenmek üzere dosyanın ilgili dava dairesine gönderilmesi gerektiği yönünde hüküm tesis edilmiştir.