Etiket: ilave tarhiyat

İkamalen Vergi Tarhı Nedir?

Ek ya da tamamlayıcı vergi tarhı olarak da adlandırılan ikmalen tarhiyat, beyan usulünde belli bir vergi tarhiyatından sonra ortaya çıkan ve idarece saptanan matrah farkı için yapılan bir vergilendirmedir.

Vergi Usul Kanununa göre “İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defler, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak miktarı tesbit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir” (m. 29).