Etiket: inşaat ustasına yapılan ödeme gider pusulası

Özelge: Vergi Kaydı Bulunmayan İnşaat Ustalarına Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi

İnşaat işi faaliyetinde bulunan mükellef, vergi kaydı olmayan kalıpçı, demir bağlamacı, sıvacı gibi inşaat ustalarına yapılan ödemeler için kendilerinden herhangi bir belge alınamadığını belirterek, bu kişilere yapılan ödemeleri gider pusulası ile belgelendirmek suretiyle ticari kazancından indirim konusu yapıp yapamayacağı hususunda Gelir İdaresinden görüş (özelge) talep etmiştir. 

Gelir idaresi, inşaat işi kapsamında hizmet alınan kimselerin işletmeye iş akdi ile bağlı olmamaları halinde …