Etiket: iptal edilen ihale sözleşme damga vergisi

İhale Kararının Mahkemece İptali Durumunda İhaleye Nedeniyle Düzenlenen Sözleşme İçin Damga Vergisi Doğar mı?

Özet: 

Davacı şirketin üstlendiği ve İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilen ihale kararına istinaden düzenlenen sözleşme için davacı tarafından damga vergisi ödenmediğinden bahisle tarh edilen vergi ziyaı cezalı damga vergisinin terkini  istemiyle açılan davaya ilişkin olarak Danıştay; İhalenin mahkeme tarafından iptal edilmesi nedeniyle, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin tekemmül ettiğinden söz edilemeyeceğinden, damga vergisini doğuran olayın meydana geldiğini kabule olanak bulunmadığı yönünde hüküm tesis etmiştir.