Etiket: kamulaştırma taşınmaz istisna

Özelge: İki tam sene aktifte kalmadan kamulaştırılan taşınmazın KDV ve KVK istisna hükümleri karşısındaki durumu

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen istisna uygulamasına ilişkin olarak kamulaştırma işlemleri ile ilgili özel bir belirleme yapılmamış olup, şirketinizin aktifinde 2 tam yıldan (730 gün) daha az süreyle yer alan taşınmazların kamulaştırılmasından doğan kazancın …