Etiket: kat karşılığı arsa teslimi vergiyi doğuran olay

Kat karşılığı arsa tesliminde arsa sahibi açısından,vergiyi doğuran olay ne zaman vuku bulur ve teslim olunan katlar hangi maliyet esasına göre hesaplanır?

Kat karşılığı arsa tesliminde satış yapılması halinde vergiyi doğuran olayın hangi tarihte vuku bulacağı, maliyetin hangi esaslara göre hesaplanacağı ve tarafınıza arsa karşılığı teslimi öngörülen bağımsız bölümlerin kayıtlarınıza hangi tutar üzerinden intikalinin sağlanacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.