Etiket: kat karşılığı inşaat

Özelge: Müteahhide ait gayrimenkullerin elden çıkarılması veya işletmeden çekilmesinin vergisel boyutu

lgide kayıtlı özelge talep formunda; müteahhitlik faaliyetinden dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz,işletmenizin faaliyetine son vereceğiniz için söz konusu dairelerle ilgili vergi kanunları açısından yapılması gerekenler hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Payına İlaveten Ödeme de Yapılmasının Öngörülmesi İnşaat İşini Yıllara Sari Hale Getirir mi?

Özet: İnşaat firması Konut Yapı Kooperatifi arasında anılan kooperatife ait arsa üzerine 664 adet konut inşası için “Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Ve Satış Vaadi Sözleşmesi” imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme uyarınca inşa edilecek konutlardan 170 adedi firmaya kalacak olup, kooperatif tarafından şirkete ayrıca 82.954.000,00 TL nakit ödeme yapılacaktır. Arsa payı karşılığı alınacak konutlara ilaveten ödeme yapılması durumu, işin kat karşılığı inşaat niteliğini değiştirip değiştirmeyeceği, inşaat işini yıllara sari inşaat haline getirip getirmeyeceği, bu kapsamda stopaj uygulaması söz konusu olup olmayacağı hususu Vergi İdaresinden sorulmuştur. 

Özelge: Kat karşılığı yapılan inşaatta arsa karşılığı arsa sahibine verilen ve müteahhit tarafından işletmeden çekilen bağımsız bölümlerle İlgili Olarak VUK, KDV ve GVK kapsamında yapılması gerekenler

İlgide kayıtlı dilekçenizde; devlet memuru olan eşinize ait bir arsa üzerinde müteahhitlik yaptığınız, 3 işyerinin eşinize verilmesi ve 1 işyerinin ise işletmenizde kalması şartını içeren noter vasıtasıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlediğiniz, inşaatın tamamlanması üzerine 31/12/2009 tarihi itibariyle mükellefiyetinizin sonlandırıldığı, üçüncü kişilere herhangi bir satışınızın olmadığı, sözleşme gereğince işletmenize kalan 1 işyerini kendi adınıza, kalan 3 işyerini de eşiniz adına maliyet bedeli üzerinden %18 katma değer vergisi (KDV) hesaplayarak faturalandırdığınız, hesap özetinde zarar ortaya çıktığı belirtilerek konu ile ilgili olarak Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.