Etiket: kat karşılığı inşaat hangi bedel üzerinden

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahiplerine Teslimi Yapılan Konutların Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizce kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kapsamında inşa edilen gayrimenkullerin arsa sahiplerine tesliminde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenmesi halinde katma değer vergisi oranının ne olacağı ve faturanın hangi bedel üzerinden düzenleneceği ve bu bedelinin kurumlar vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususlarına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.