Etiket: kat karşılığı inşaat kdv

Özelge: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine KDV Uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kat karşılığı arsa temini yöntemi ile firmanız tarafından yapılan inşaat işlerinde arsa sahiplerine nakden ödeme yerine, inşaatın tamamlanmasından sonra oluşan bağımsız bölümlerin teslim edildiği, ancak arsa alımı sırasında KDV ödenmediği, buna karşılık arsa sahiplerine daire teslimlerinde emsal bedel üzerinden fatura düzenlenerek KDV hesaplandığı, arsa sahibine yapılan bu teslimlerden ise KDV tahsil edilmediği, dolayısıyla şirketiniz hesaplarına intikal etmeyen KDV’nin firmanız üzerinde yük olarak kaldığı belirterek, söz konusu KDV’nin inşaat maliyetlerine dahil edilip edilemeyeceği ve yasal defter kayıtları ile finansal tablolarda nasıl izleneceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Kat karşılığı yapılan inşaatta arsa karşılığı arsa sahibine verilen ve müteahhit tarafından işletmeden çekilen bağımsız bölümlerle İlgili Olarak VUK, KDV ve GVK kapsamında yapılması gerekenler

İlgide kayıtlı dilekçenizde; devlet memuru olan eşinize ait bir arsa üzerinde müteahhitlik yaptığınız, 3 işyerinin eşinize verilmesi ve 1 işyerinin ise işletmenizde kalması şartını içeren noter vasıtasıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlediğiniz, inşaatın tamamlanması üzerine 31/12/2009 tarihi itibariyle mükellefiyetinizin sonlandırıldığı, üçüncü kişilere herhangi bir satışınızın olmadığı, sözleşme gereğince işletmenize kalan 1 işyerini kendi adınıza, kalan 3 işyerini de eşiniz adına maliyet bedeli üzerinden %18 katma değer vergisi (KDV) hesaplayarak faturalandırdığınız, hesap özetinde zarar ortaya çıktığı belirtilerek konu ile ilgili olarak Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.