Etiket: KATMA DEĞER VERGİSİ

Özelge: Yapı Kooperatifinin Üçüncü Kişilere Taşınmaz Satışının KVK ve KDV Karşısındaki Durumu

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 35831311-010.01[KV]-E.5266   05.05.2020 Konu : Yapı Kooperatifinin üçüncü kişilere taşınmaz satışı İlgi : İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kooperatifinizin … yılında kurulduğu, … tarihinde … mevkiinde …m2 yüzölçümlü tarla satın […]

Özelge: Hakedişler üzerinden kesilen nefaset bedeli kesintilerinin KDV karşısındaki Durumu

Hakedişler üzerinden kesilen nefaset bedeli kesintileri; bir işin sözleşmede öngörülen standartlara uygun bir şekilde yapılmaması halinde işi yaptıranın işi yapana eksik ödeme yapmasına imkan veren ve cezai şarta benzeyen bir uygulamadır. Bu uygulamada, işi yapanın yaptırana ödeme yapması değil, iş karşılığı ödenecek bedelin düşürülmesi söz konusudur. Dolayısıyla, yapılan bu uygulama sonucunda işi yaptıran lehine bir gelir doğmakta, bu gelir de işi yaptıran açısından bir teslim ve ya hizmet bedeli karşılığında ortaya çıkmadığından katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.