Etiket: konut yapı kooperatifine yapılan inşaat kdv oranı

Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı hk. Özelge

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kooperatifinize yapılacak olan inşaat işine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.