Etiket: mücbir sebep

Danıştay Kararı: Defter ve Belge İbrazı İçin Verilen Süre Dolmadan İncelemeye Başlama Tutanağı Tanzimi İncelemeyi Sakatlar mı?

Defter belge isteme yazısının davacıya usulüne uygun bir şekilde 22.10.2014 tarihinde tebliğ edildiği, incelemeye başlama tutanağının ise 24.10.2014 tarihinde düzenlenerek, tarhiyatın dayanağı vergi inceleme raporunun tanzim edildiği 13.11.2014 tarihine kadar haklı bir mazeret sunulmaksızın defter ve belgelerin ibraz edilmediği olayda, incelemeye başlama tutanağının 15 günlük defter belge ibrazı için verilen süre beklenmeden düzenlenmesinin tarhiyatı kusurlandıracağından söz edilemez.

Danıştay Kararı: Seçimlik bir hak olan uzlaşma başvuru süresinin hesabında mücbir sebebin dikkate alınmasının hukuken mümkün bulunmadığı hakkında

Danıştay Üçüncü Dairenin 05.02 2015 tarih Esas No : 2014/4788 Karar No : 2015/510 nolu Kararı. 

Karın Özeti : Seçimlik bir hak olan uzlaşma başvurusunun, ihbarname tebliğinden itibaren otuz gün içinde kullanılması gerektiği, bu sürenin hesabında mücbir sebebin dikkate alınmasının hukuken mümkün bulunmadığı hakkında.