Etiket: nihai tüketiceden taşıt alımı noter satış sözleşmesi

Nihai Tüketiciden Taşıt Alımında Gider Pusulası Düzenlenmesi Zorunluğu Bulunmadığı ve Bu Nedenle Kesilen Usulsüzlük Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu Hk. Danıştay Kararı

Danıştay Üçüncü Dairenin 13 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Kanun Yararına bozma kararları; nihati tüketiciden taşıt alımında noter satış senedinin ispat edici belge olarak yeterli olduğu, mükellefin bu işlem için ayrıca gider pusulası düzenlemesine ilişkin herhangi kanuni düzenleme ve bu konuda idareye verilmiş bir yetki de bulunmadığı gerekçesi ile nihai tüketiciden taşıt alımında gider pusulası düzenlenmediği için kesilen usulsüzlük cezasının hukuka uygun olmadığı yönünde hüküm tesis etmiştir.