Etiket: Ödeme emrine hangi durumlarda itiraz edilir

Ödeme Emri Nedir? Nasıl İtiraz Edilir? Ödeme Emrine İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

Ödeme emri, vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu
vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir.
Bu yazıda ödeme emrine itiraz nedenleri, itiraz dava dilekçe örnekleri ve benzeri hususlara yer verilmiştir.