Etiket: özel işyeri inşaatı giderleri

Özelge: Özel İşyeri İnşaatının Vergilendirilmesi ve Maliyetinin Gider Kaydı Hk.

Başkanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda, metal işleri (soğuk demircilik) faaliyetinizden dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, 28/12/2005 tarihinde şahsınıza ait arsa üzerine asma katlı 1 adet iş yeri inşaatına özel inşaat olarak başladığınız belirtilerek, özel bina inşaatınıza ait giderleri metal işleri faaliyeti dolayısıyla tutmakta olduğunuz yasal defterinize kaydetme zorunluluğunuz bulunup bulunmadığının bildirilmesi istenilmektedir.