Etiket: serbest meslek faaliyeti

Özelge: Proje ve danışmanlık hizmetinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, devlet destekli projelere, yerel yönetimlere, kamu iktisadi teşebbüslerine, KOBİ’lere ve sivil toplum kuruluşlarına proje ve danışmanlık hizmeti vermek için mükellefiyet kaydınızı yaptırdığınız, yapmış olduğunuz iş ile ilgili diplomanızın olmadığı ancak yetkilendirilmiş sertifikalarınızın olduğu belirtilerek, söz konusu iş ile ilgili kazancınızın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Serbest Meslek Faaliyeti Nedir? Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kolektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da serbest meslek kazancıdır.

Özelge: Serbest meslek erbabının yapacağı özel inşaata ilişkin belge düzeni ve beyanı hk.

Özelge talep formunuzda; serbest meslek mensubu olduğunuzu, adınıza kayıtlı arsanız üzerine, 6 daire ve 2 dükkandan oluşan özel inşaat yapacağınızı dairelerden bir kısmını ve dükkanları satacağınızı belirterek söz konusu malzeme giderlerine ilişkin giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, KDV tutarlarının tek bir beyannamede beyan edilip edilmeyeceği, KDV ödemelerinin inşaat maliyetine eklenip eklenmeyeceği ile inşaat bitiminde dairelerin maliyet bedeli üzerinden mi yoksa emsal bedel üzerinden mi faturalandırılması gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.