Etiket: şüphelilik hali devam eden alacaklar

Danıştay Kararı: Şüpheli Alacak, Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Dönemde Ayrılmak Zorunda Değildir.

Danıştay Dördüncü Dairesinin şüpheli alacağın ayrılma zamanının tayinine ilişkin kararı aşağıda sunulmuştur. Kararda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda alacakların şüpheli hale geldiği tarihte karşılık ayrılmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığı belirtilerek söz konusu alacaklar için şüphelilik halinin devam ettiği sürece karşılık ayrılabileceği yönünde hüküm tesis edilerek, döneminden sonra karşılık ayrılması nedeniyle yapılan tarhiyatlar kaldırılmıştır.