Etiket: süresinden sonra verilen beyanname ihtirazi kayıt

Danıştay Kararı: Süresinden Sonra Verilen Beyannamelere İhtirazi Kayıt Konulup Konulamayacağı Hakkında

Özet: Vergi mahkemesince, süresinden sonra verilen beyannameler için ihtirazi kayıt konulamayacağı gerekçesi ile reddedilen karar, Danıştay’da temyiz edilmiştir. Danıştay Dördüncü Dairesi süresinden sonra da olsa ihtirazi kayıt konulabileceği yönünde karar vererek vergi mahkemesinin kararını bozmuştur. Vergi mahkemesi kararında ısrar etmiş ve dosya Vergi Dava Daireleri Kurulunun önüne gitmiştir. Vergi Dava Daireleri Kurulu, Vergi Mahkemesinin dayandığı hukuki gerekçeleri yerinde görerer vergi mahkemesinin kararını onamıştır.