Etiket: takdir komisyonunun yetkisi

YARGI KARARI: TAKDİR KOMİSYONU KARARI İLE KDV İNDİRİMLERİ REDDEDİLEMEZ.

Takdir komisyonunun takdir yetkisinin, sahte belge kullanma iddiasıyla önüne gelen vergisel olaylara ilişkin KDV indirimlerini reddetme şeklinde kullanılması mümkün mü?  Takdir komisyonunun KDV indirimi reddetme yetkisi var mı?

Aşağıda yer verilen Danıştay Dokuzuncu Dairesi kararında; “İdarenin vergi inceleme yetkisini kullanması gerekirken bu yol işletilmeksizin takdir komisyonu kararı uyarınca indirimlerin reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı” yönünde hüküm tesis edilmiştir. Yargı organının takdir komisyonlarının kdv indirimleri reddetme yetkisinin bulunmadığı yönündeki kararları müstakar hale gelmeye başlamıştır.