Etiket: taşıtın veraset yoluyla intikali ötv

Özelge: ÖTV istisnası uygulanan aracın veraset yoluyla intikalinde ÖTV istisnası uygulaması hk.

Bu bağlamda, ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikalinde ÖTV aranmamaktadır. Mirasçılardan bir kaçının söz konusu taşıt üzerindeki miras hisselerinden tek bir mirasçı lehine feragat etmesi işlemi de bu istisna uygulaması bakımından “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre, eşinizin vefatı nedeniyle diğer mirasçıların söz konusu taşıt üzerindeki miras hisselerinden lehinize feragat etmesine bağlı olarak söz konusu taşıtın adınıza ticari olarak kayıt ve tescil edilmesi aşamasında ÖTV beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.