Etiket: tek hakimli vergi davaları parasal sınır

Vergi Davalarında Parasal Limitler

Dava konusu olayın ilgili olduğu parasal tutarlar yargılama, istinaf, duruşma ve temyiz açısından etkiler doğurmaktadır. Yazıda, idari davalar ile vergi davalarında 2016 ve 2017 yılları için geçerli parasal limitler ana başlıkları ile sunulmuştur.