Etiket: usulsüzlük cezaları

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

VUK’a Göre Usulsüzlük

213 sayılı VUK’nın 351. maddesine göre usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıdır.

Usulsüzlük Cezası Türleri

Usulsüzlük cezaları genel ve özel usulsüzlük cezaları şeklinde sınıflandırılabilir. 

“Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları” başlıklı 352. maddeye göre (genel) usulsüzlükler, aşağıda yer aldığı şekilde birinci dercede usulsüzlükler ve ikinci derecede usulsüzlükler olarak sınıflandırılmakta ve de VUK’a bağlı cetvele göre cezalandırılmaktadır.